Χρυσό νόμισμα Αργεντινής
Χρυσό νόμισμα Αργεντινής
Αργεντινή έχει παραχθεί μόνο έναν περιορισμένο αριθμό των χρυσών νομισμάτων, τα πρώτα νομίσματα ήταν εκφρασμένα σε εσκούδο. Από το 1881-1896, Αρχεντίνος εκδόθηκαν το οποίο ήταν ισοδύναμο με πέντε πέσος, και υπήρχε και ένα μισό Argentino, αν και αυτές εκδόθηκαν μόνο σε δύο χρόνια, και οι δύο ημερομηνίες είναι σπάνιες
1 Argentino 5 Pesos βάρος 8.0645 βαθμοί.900
338.71  Προσθήκη στο καλάθι