Χρυσό νόμισμα Βουλγαρίας
Χρυσό νόμισμα Βουλγαρίας
επίσημα η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, είναι μια χώρα των Βαλκανίων στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Βουλγαρία συνορεύει με άλλες πέντε χώρες: Ρουμανία, τη Σερβία και τη Δημοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, και την Ελλάδα και την Τουρκία στα νότια.
1000 λέβα 29 8.444 0.900 0.2443
5000 λέβα 24 8.640 0.900 0,2500
245.01  Προσθήκη στο καλάθι